آزمایشگاه


خدمات آزمایشگاه:

آزمون کالریمتری
اندازه گیری ضریب عملکرد کمپرسور های هرمتیک خانگی
آزمون طول عمر
شامل آزمون های دوام، سوئیچ و دما بالا
آزمون صدا
اندازه گیری نویز تولید شده توسط دستگاه
آزمون سختی برینل و راکول
اندازه گیری سختی قطعات
آزمون سختی فنر
اندازه گیری سختی فنر
آزمون گردی
اندازه گیری گردی قطعات
آزمون زبری
اندازه گیری زبری قطعات
آزمون کشش
اندازه گیری کشش ورق
آزمون سیم لاکی
اندازه گیری مقاوت سیم لاکی
اندازه گیری ابعاد
اندازه گیری ابعاد قطعات با دقت 0.001 میلی متر
اندازه گیری وزن
اندازه گیری وزن با دقت 0.0001 گرم
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
آزمایشگاه پادنا موفق به دریافت گواهینامه همکار استاندارد از مرکز ملی تایید صلاحت ایران (NACI) به شماره انحصاری (NACI/LAB/1681) شده است .دامنه کاربرد این گواهی نامه، اعلام مشخصات فنی، تعیین معیارهای مصرف انرژی و دستورالعمل مربوط به برچسب انرژی مطابق با استاندارد ISIRI 10639 می باشد.جهت کنترل اصالت گواهینامه می‌توانید از طریق دکمه زیر و جستجوی شماره انحصاری ذکر شده، اطلاعات مربوط به آزمایشگاه را مشاهده فرمایید.
 
آدرس وب سایت آزمایشگاه:
https://padenalab.com