گواهی استاندارد گردید انرژی A
4 شهریور 1402 گواهی استاندارد گردید انرژی A

اخذ گواهی از سازمان ملی استاندارد جهت استفاده از گردید انرژی A 

ادامه مطلب
مصاحبه
8 مرداد 1402 مصاحبه

مصاحبه دکتر نعمت الهی مدیرعامل با خبرگزاری صدای بورس

ادامه مطلب
رهبری
8 مرداد 1402 رهبری

بازدید مقام معظم رهبری از غرفه شرکت کمپرسورسازی پادنا

ادامه مطلب